LinkedIn–groepen en verenigingen: een moeilijk huwelijk ?

Het sociale netwerk LinkedIn telt inmiddels meer dan 135 miljoen leden. In het buitenland heeft het vooral de reputatie van een HR-toepassing te zijn, een tool om aan een job te geraken. De profielen hebben inderdaad veel weg van een cv en voor HR-professionals (zoals headhunters) is het dan ook een aangename biotoop om te vertoeven. Dat neemt niet weg dat alle functionaliteiten om een groot professioneel netwerk uit te bouwen en ook daadwerkelijk te netwerken onbenut zouden blijven. De bedrijfspagina’s en ook de groepen zijn uitermate populair.

Bij ons wordt LinkedIn in veel gevallen als een on line ‘Rolodex’ gebruikt: we voegen er al onze contacten aan toe maar doen er niet zoveel mee, tenzij misschien eens kijken naar het profiel. Veel gebruikers vergeten ook effectief te gaan kijken naar het netwerk van de contacten, zich bij nieuwe contacten te laten introduceren, de content (status, nieuws, presentaties, boekenlijstjes) te bekijken die contacten delen enz. Maar we willen het hier op de eerste plaats over de LinkedIn Groepen hebben. En vooral over hoe een beroepsvereniging of sectororganisaties hiermee moet omspringen. Zogenaamde Charities, die op een heel andere manier naar ‘leden’ kijken laten we hier even buiten beschouwingen.

LinkedIn biedt twee soorten groepen aan: open groepen en members-only groepen. In de praktijk stellen we vast dat de members-only groepen op te splitsen zijn in open-gesloten groepen en volledig gesloten groepen. De keuze om met één of meerdere formats te werken heeft op de eerste plaats te maken met de strategische doelstelling die men wil bereiken.  Ik heb geprobeerd om in dit schema (PDF) enkele cruciale issues tegenover mekaar uit te zetten. 

In de vakliteratuur wordt regelmatig gewezen op het mogelijke ‘gevaar’ van LinkedIn voor verenigingen, omdat het de grens tussen ‘gratis’ en ‘betalende ledenservice’ doet vervagen. Een bijna willekeurig citaat van een verenigingsprofessional:

“I use LinkedIn enough to know it could one day be a serious threat to traditional associations (if it’s not already). That’s why LinkedIn’s addition of more dynamic functionality to its discussion groups, it has once again raised the bar for professional networking among members of an industry – and this, in turn, puts more pressure on associations to add value to their members beyond what the members can get for free.”

Mijns inziens hoeven organisaties die goed nadenken bij het schema en daar gericht keuzes in maken helemaal niet bang te zijn van LinkedIn. In een interessant artikel in Associations Now (het tijdschrift van ASAE) legt Allen Blue, medestichter en Vice-President of Product Strategy bij LinkedIn uit dat organisaties vooral moeten focussen op wat ze goed doen. Als er geen resources zijn om een technisch platform up ad running te houden, dan kunnen ze best LinkedIn gebruiken.  De conclusie lijkt me dat het in functie van concrete doelstellingen best mogelijk is om een waardevolle complementariteit te vinden in één of meerdere van deze formats van groepen. ‘Controle’ mag dan vroeger als het meest kritiek ervaren worden, vandaag is het vooral belangrijk de waarde te koesteren die deze nieuwe instrumenten kunnen bieden voor de organisatie.

Tip: zelfs al doe je er niet zoveel mee, het is best om een LinkedIn Groep aan te maken voor uw organisatie, al was het maar om te vermijden dat iemand dat in uw plaats doet.

Tot slot nog even de praktijk: Als ik de BSAE-LinkedIn groep bekijk, vind ik het op de eerste plaats belangrijk om een laagdrempelige omgeving te creëren waarbinnen  professionals ongestoord van gedachten kunnen wisselen. Ondertussen stel ik vast dat ik meer mensen toegang ontzeg dan toesta. De activiteit op de groep zelf is beperkt en doet de vraag rijzen of de interactie met ‘derden’ (consultants, leveranciers, geïnteresseerden en ook enkele onduidelijke profielen) het geheel niet boeiender zou maken. Misschien was er wel een headhunter bij met dermate veel LinkedIn-expertise dat hij de recentste vraag over LinkedIn onmiddellijk had beantwoord. De vraag is dus effectief ook voor BSAE: is het tijd om de deur te openen ? Nu er een ‘body’ van een 150 verenigingsprofessionals hun weg naar de groep gevonden hebben, is er misschien wel ruimte voor externen…

Uit Zeppos #25 – 1/12/2011

Advertenties

Hands-on workshop over efficiënt omgaan met pers en media

In navolging op de succesvolle Sectorlink Summerclass over de Verenigingsprofessional als journalist is er op 13 december een hands-on workshop over hoe als verenigingsprofessional  efficiënt omgaan met pers en media. De workshop zal begeleid worden door Kurt Jacobs, journalist van opleiding en verantwoordelijk voor pers & communicatie bij de organisatie Steunpunt Jeugd, en in die hoedanigheid dagelijks bezig met het creëren en verspreiden van content naar de media. Hij zal toelichten hoe hij zijn boodschap kwijt weet  en hoe hij die relaties met de media (en journalisten) weet op te bouwen en te onderhouden. Geen theorie maar een getuigenis uit de praktijk, geplaatst binnen de context van verenigingsprofessionals.

BSAE-leden genieten 20% korting. Beperkt aantal plaatsen.

Link: http://www.sectorlink.be/opleidingen

Uit Zeppos #25 – 1/12/2011

Branchevereniging 3.0

Op 17 november vond in Den Haag het 7e Jaarcongres Verenigingsmanagement plaats onder de titel “KANSEN VERANDEREN”. Op de vernieuwde website van VM kan je naast filmindrukken ook enkele interessante presentaties downloaden. Een aanrader is in elk geval die over Branchevereniging 3.0. Deze presentatie gaat over het bestaansrecht van een branchevereniging in de context van wat het‘kernprobleem’ genoemd wordt: “de afnemende binding tussen leden leidt tot gevoel van afnemende meerwaarde van de vereniging”.  Het concept van de Wheel of Association Acceleration (WOAA!) moet een organisatie toekomstklaar maken.

http://www.vm-online.nl/evenementen/Jaarcongres-Verenigingsmanagement/Downloads

Uit Zeppos #25 – 1/12/2011

Lobby tussen overheid en sectororganisaties

Er is commotie ontstaat binnen de wereld van verenigingsmanagement (en de vereniging van verenigingsprofessionals ASAE) in de Verenigde Staten naar aanleiding van het voornemen van President Obama om te verbieden dat ambtenaren ingaan op uitnodigingen van sectororganisaties om gratis naar opleidingsprogramma’s en events te gaan.

“ASAE believes strongly that trade associations are unjustifiably excluded from the exception, and that government employees benefit greatly from attending programs, seminars, trade shows and other events held by associations that represent different industries.”

Op onderstaande link vind je de volledige argumentatie waarbij ASAE ook het belang van de verenigingen uitspeelt:

“There are countless examples of legitimate, substantive trade association programming that intersect with the government’s interests. Trade associations exist for every industry that the federal government regulates, from food safety and insurance to energy and telecommunications, just to name a few. These organizations and the industries they represent want to work with the administration to grow the economy, reduce unemployment, and protect America’s standing and credibility in the world. In order to work together, we need the administration to recognize associations as something more than lobbying groups working to exert undue influence over federal agencies and their employees.”

ASAE organiseert momenteel een petitie bij haar individuele leden ter ondersteuning van haar standpunt. Wordt vervolgd dus.

 

http://asae.cms-plus.com/files/FileDownloads/PublicPolicy/ASAE%20Comments%20on%20OGE%20WAG%20rules%2010-11.pdf

Uit Zeppos #25 – 1/12/2011

TECHTIP: Weten is meten – makkelijk met bit.ly

Om lange internetadressen af te korten bieden veel social media apps de mogelijkheid om een shorturl te creëren (al dan niet automatisch via de app).

Tot voor kort bleek bit.ly de belangrijkste tool te worden, maar daar heeft Twitter die zijn eigen t.co naar voor duwt een stokje voor gestoken. Niettemin toch nog even de aandacht vestigen op bit.ly, want los van het verkorten van een link, biedt het ook de mogelijkheid om het aantal kliks op die link te zien. Wat je moet doen: heel eenvoudig na de bit.ly-url een “+” toevoegen. Je kan dus niet alleen makkelijk een eigen bitly-link aanmaken en traceren maar ook gaan spieken naar de bit.ly statistieken van iemand anders.

Tot slot ook nog even goo.gl  vermelden, die als voordeel heeft dat je de statistieken via je Google-account kunt opvolgen.

Link: http://bit.ly

Link: http://goo.gl

Uit Zeppos #25 – 1/12/2011

TECHTIP: Hoe een PDF maken die zoekmachinevriendelijk is ?

Hoewel PDF niet het meest gebruiksvriendelijke formaat is om informatie on line te verspreiden, wordt het toch heel frequent gebruikt. Om te zorgen dat de PDF ook door Google geïndexeerd wordt, is het belangrijk met enkele zaken rekening te houden. U vindt het mooi opgelijst op de hiernavolgende link:

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/28898/How-to-Optimize-a-PDF-for-Search.aspx

Uit Zeppos #25 – 1/12/2011