Interessante tweets

Uit Zeppos #16 (06/04/2011)

RT @Federgon: Oneerlijke concurrentie dient het algemeen belang niet (opiniestuk)bit.ly/fhcQhB

Nice read RT @tijs: Five years of Twitter: five ways it has changed the world t.co/QFRyF48

Checking out the Nonprofit Organization Management Industry page on LinkedIn –linkd.in/ebp7Jt (via @idesdebruyne)

 

Advertenties

Quote

“De volgende stap in de informatierevolutie is dat de netwerken niet alleen worden gebruikt voor het verspreiden van kennis, maar ook steeds veelvuldiger voor het creëren van nieuwe kennis, door de collectieve intelligentie te bundelen.”

(Aslander en Witteveen, Easycratie, De toekomst van het werken en Organiseren)

Uit Zeppos #16, 06/04/2011

Trendrapport We the Web: ‘De herovering van het leven op de hectiek’

In dit trendrapport kijken de auteurs naar de geschiedenis van het web en de huidige ontwikkelingen en voorspellingen en zetten die in de context van kennisontwikkeling. Wat kunnen we met alle gegevens, mensen en apparaten die aan elkaar gekoppeld zijn? Waar staan we over een paar jaar? Wat voor invloed heeft dit op onze ontwikkeling? Wat zal de toekomst ons brengen? Interessant voor wie een helikopterview op het internet wil houden.

Link:

Trendrapport We The Web over de toekomst van het World Wide Web

Uit Zeppos #16, 06/04/2011


Voor de die-hards, nog drie interessante presentaties over social media

Uit Zeppos #16, 06/04/2011

Social CRM for Associations

Het gerenommeerde Socialfish publiceert opnieuw een heel interessante whitepaper over hoe verenigingsprofessionals social media kunnen aanwenden in het kader van ledenmanagement.

Waarom social CRM nodig is? “Associations need to rethink the daily work of managing member relationships to accommodate the new channels members use to communicate with each other and with the organization.”

Link: www.socialfish.org

Uit Zeppos #16, 06/04/2011

Social media is not a strategy, but you need a social media strategy

Het is geen quote uit het Handboek Sociale Media voor Branche- & Beroepsverenigingen van Therèse de Bijl, maar het vat het wel samen. Het boek wil een praktische wegwijzer zijn voor wie sociale media wil inzetten voor zijn organisatie. De twee grote delen theorie en praktijk krijgen een mooi rustpunt dankzij enkele vlot lezende interviews van Nederlandse verenigingsmanagers, ‘early adopters’ die heel uiteenlopende ervaringen delen.

Het theoretische luik legt zonder al te theoretisch te worden een duidelijke link tussen sociale media en de wetmatigheden van verenigingen. Hiervoor wordt het alom bekende propellermodel van Tack gehanteerd om diverse aanknopingspunten met verenigings- management toe te lichten. Over het strategisch belang van sociale media lezen we:
“Internet en sociale media kunnen een positieve bijdrage leveren aan de transparantie van het positionerings- en beleidsvormingsproces. Echter hierdoor kan wel het nadeel ontstaan dat de vereniging minder wordt gezien als woordvoerder van de achterban. De continue afweging bij de inzet van sociale media tussen de vereniging en het publieke domein is in hoeverre je als vereniging transparant wilt zijn in je informatieverstrekking. Sociale media zijn transparant, maar dat kan in dit geval ook tegen je werken. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn en het kader vast te leggen in het social media plan en/of beleidsplan. De bereidheid tot delen is namelijk een losmakelijke voorwaarde voor de inzet van sociale media.”

Het praktijkdeel reikt een plan van aanpak aan om een social media beleidsplan op te stellen met checklists, aandacht voor de tools, enz. Waardevolle informatie die dankzij de website en de infosessies verder afgetoetst en waar nodig bijgestuurd zal worden.

Link: http://www.handboeksocialemedia.nl

Uit Zeppos #16, 06/04/2011