Europese (internationale) trends inzake verenigingsmanagement

Vorige week lichtte Nikki Walker, VP van MCI de al in Zeppos #11 aan bod gekomen studie “Strategies for tomorrow’s Innovative Associations” toe voorafgaand aan de Algemene Vergadering van ESAE (European Society of Association Executives).

Uit het interactieve debat achteraf zijn mij de volgende drie zaken bijgebleven:

  1. De algemene mondialisering van industriële activiteiten leidt tot grote verschuivingen binnen het verenigingenlandschap, zowel structureel (grotere spelers die hun belangen ook direct, buiten de sectororganisatie om, weten te behartigen) als geografisch (de opkomst van de BRIKS-landen leidt tot een nieuwe verenigingencultuur).
  2. Binnen de Europese verenigingencommunity in Brussel is er een toenemend gevoel van concurrentie tussen de diverse verenigingen en lobbygroepen. Om dit te counteren worden one-issue samenwerkingsverbanden afgesloten tussen zowel concurrerende als complementaire (schakels binnen eenzelfde waardeketen) organisaties.
  3. Tot slot kwam ook het opvallend lage cijfer (11%) uit het onderzoek inzake gebruik van social media ter sprake. Het toenemende belang ervan werd niet in vraag gesteld, al is het voor sommigen echt niet duidelijk hoe eraan te beginnen. Er bleek echter wel een grote onzekerheid over hoe de volgende generatie verenigingsmanagers (zog. Generation Y) het typische ‘consensusmodel’ van beroepsverenigingen en sectororganisaties zal invullen.

MCI-paper: http://www.mci-group.com/~/media/MCI/Files/WhitePapers/amc_whitepaper_161210.ashx

Uit Zeppos #20 – 22/06/2011

 

Advertenties

Studie: Het economisch gewicht van verenigingen in België

Dit is een actualisatie van de kwantitatieve analyse die de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Nationale Bank van België in 2008 heeft gepubliceerd. Het biedt heel wat interessante informatie over het verenigingenlandschap in België. Door de beperktheid van beschikbare gegevens (enkel grote en zeer grote vzw’s moeten hun jaarrekening neerleggen bij de NBB) en het feit dat enkel organisaties die over bezoldigde werknemers beschikken worden bekeken is het rapport iets minder relevant om zicht te krijgen op het landschap van de beroepsverenigingen en sectororganisaties. Deze organisaties vallen onder de groep ‘diverse verenigingen’ (samen met politieke partijen, milieuroganisaties,en.z , wat goed is voor 38% qua aantal en 11% van de toegevoegde waarde.

 

Link (pdf): http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1561_Vereniging_analyse.pdf

Uit Zeppos #20 – 22/06/2011

Verenigingen in België blijven in financieel dal zitten

Koning Boudewijnstichting publiceerde verder ook nog een nieuwe financiële barometer van de non-profit sector. Voor het tweede jaar op rij blijkt dat de verenigingen in België lijden onder de effecten van de crisis. Nog steeds kijkt één op vijf van de organisaties aan tegen een daling van hun inkomsten. Kleine organisaties hebben ook meer problemen dan de grotere. Een belangrijke verklaring voor de precaire financiële situatie van veel organisaties is de afname van de overheidssubsidies. De effecten daarvan zijn meer te merken in Vlaanderen dan in de Franse Gemeenschap en treffen ook meer milieu- en natuurverenigingen en de culturele wereld dan de andere sectoren. Wat de toekomst betreft zien veel verenigingen de volgende twaalf maanden niet veel beterschap. Zij verwachten geen verdere daling of stijging, maar eerder een stabilisatie op een laag niveau.
Bron: http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=266744&LangType=2067

Uit Zeppos #20 – 22/06/2011

Nieuwe publicatie : Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector

Het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector, een studie uitgevoerd door het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat.

De verplichting om een revisor aan te stellen is voorbehouden voor grote (ong. 5.500) en zeer grote (ong. 1400) verenigingen en stichtingen. Zij moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. De studie beperkt zich dan ook tot deze groep.

Er is vastgesteld dat er heel wat sectorale regelingen zijn die het voor de revisoren niet makkelijk maakt. Omgekeerd blijkt de reden om te veranderen van revisor te vinden is in een gebrek aan klantgerichtheid en specifieke sectorkennis. “Het is dan ook aanbevelenswaardig dat het revisoraat meer aandacht besteedt aan de kennis van de specfieke sector- en non-profitkarakteristieken van verenigingen/stichtingen.”

uitgeverij Maklu, ISBN 978-90-466-0432-8  – Link: http://www.icci.be

Uit Zeppos #20 – 22/06/2011

Unieke samenwerking binnen Overleg Creatieve Industrieën

 

Flanders DC, dat creatief Vlaanderen meer ondernemend moet maken, organiseerde in 2010 op vraag van de sector een eerste rondetafelgesprek met de Creatieve Industrieën. Hieruit groeide het Overleg Creatieve Industrieën (OCI), dat 26 organisaties uit 12 verschillende creatieve sectoren samenbrengt. Dit Overleg komt nu voor de eerste keer naar buiten met de visienota “Creatieve Industrieën in Vlaanderen”, waarin meer dan 50 aanbevelingen naar sector en beleid geformuleerd zijn om de Creatieve Industrieën optimaal te laten ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van brede samenwerking tussen sectororganisaties.

Link (pdf): http://www.flandersdc.be/download/nl/98695381/file/visienota_creatieve_industrie_n.pdf

Uit Zeppos #20 – 22/06/2011