Interessante tweets

 • Check out the YouTube nonprofits program http://bit.ly/ktS4l  (only 10 K of 1,5 million nonprofits in the US applied) #notinBE
 • LinkedIn Group Google Products for Nonprofit Organizations – http://linkd.in/aXBQt9
 • Writing a short resume of het BSAE/VPN event of March 16th for publication in VM Mag
 • (NED) Movisie Trendrapport Vrijwillige inzet 2.0 – hoe ziet de toekomst van het vrijwilligerswerk eruit? http://t.co/t9CdXZa
 • The Power of Social Fundraising and Friends Asking Friends [INFOGRAPHIC] – http://bit.ly/mBlnva
 • Measuring Return on engagement (ROE) – http://bit.ly/iuGQKx
 • Great! – Congrex Belgium 1 of 3 non-US Accredited Association Management companies –  http://bit.ly/lwUcOG  (via @CongrexBE)
 • RT @eurobrussels Account Director, Interel Association Management, Brussels http://www.eurobrussels.com/job_display/16955
 • MCI Bxl RT @stefdsmet Looking for a COMMUNITY COORDINATOR (Association Management & Consulting) http://lnkd.in/RaiSmZ  
Uit Zeppos #19 – 31/05/2011
Advertenties

Quote: Time For Associations To Trade In Their Past?

“Traditionally, the trade association has served as a clearinghouse for its members — a not-for-profit entity that enables its members to share knowledge and contacts. Some associations use their membership muscle to lobby Congress for favorable laws or money or tax breaks. Many stage annual conventions where members meet and freely exchange information, ideas and remedies. 

But in this age of teleconferencing and social networking, the game has changed. Through Facebook, Twitter, LinkedIn and other websites, professionals stay in touch with each other — and with advances in their fields — around the clock. If they have a special problem, they no longer need to call the association and be connected to someone else with a similar problem — they can just go to the Internet for a solution. And who has the time or money for an annual convention anymore?”

Link  http://www.npr.org

Uit Zeppos #19 – 31/05/2011

The Future of Content Marketing

Een interessant artikel over hoe we anders omgaan met het internet en vooral welke rol ‘content’ of inhoud daarin speelt en zal spelen. “… web use is moving away from “search and find” toward an “ask and receive” model. And, increasingly, people are asking other people, not companies, for information.”

Websites zullen op zich niet onmiddellijk verdwijnen omdat het de vertrouwde stek blijft van de content van een organisatie. Dat neemt niet weg dat diezelfde content een heel eigen leven kan begin leiden, doordat het deel uitmaakt van veel groter verhaal waarbij mensen, conversaties en interactie een grote rol spelen.

Auteur Kathy Hanbury suggereert vier strategische aandachtspunten om ‘on top of things’ te blijven:

 • Have a strong social media strategy to support your content
 • Plan your content marketing initiative over multiple online delivery channels
 • Provide content on your website that is truly useful to existing customers
 • Adopt an agile approach to your content marketing
Uit Zeppos #19 – 19/05/2011

Europees Jaar van Vrijwilligerswerk – enquête

Het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk en de Studiedienst van de Vlaamse Regering organiseren in het kader van het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk een webenquête om na te gaan hoe het vrijwilligerswerk in Vlaanderen evolueert. Check ook de websites van EYV2011, van het Steunpunt en de portaal Vrijwilligerswerk.be voor interessante informatie over non-profits.

Link EYV2011 : www.eyv2011.be
Link Steunpunt:  http://www.vrijwilligersweb.be
Portaal Vrijwilligerswerk : http://www.vrijwilligerswerk.be
Link Webenquête : https://www.survs.com/survey/DMFSV9QGQM

Uit Zeppos #19 – 19/05/2011

Nog veel meer verenigingen in België

Sectorlink.be mag dan al een overzicht van meer dan 530 beroeps- en sectororganisaties bieden, er zijn in België nog heel wat overkoepelende organisaties van organisaties.

De Verenigde Verenigingen noemt zichzelf de spreekbuis van het middenveld en groepeert honderden organisaties waaronder vakbonden, liefdadigheidsorganisaties en organisaties die specifieke doelgroepen of thema’s behandelen.

Een ander voorbeeld is FZO-VL, de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen.

Link De Verenigde Verenigingen:  http://www.deverenigdeverenigingen.be
Link FZO-VL:  http://www.fzovl.be

Uit Zeppos #19 – 19/05/2011

Sectorlink.be, een unieke socio-economische barometer

Naar aanleiding van de tweede verjaardag van Sectorlink werden de organisaties die gratis gebruik maken van de website ingelicht over de acties die ondernomen werden/worden om Sectorlink nog meer als portaal van beroepsverenigingen en sectororganisaties te positioneren. Zo werd er een screening uitgevoerd van meer dan 530 websites waarbij naar de aard van de ‘content’ gepeild werd.

Link Sectorlink Inside #2 (PDF):  http://www.sectorlink.be

Uit Zeppos #19 – 19/05/2011