Zullen vzw’s straks alles via aanbestedingen (zoals voor overheidsopdrachten) moeten doen ?

Begin december 2011 verscheen in De Standaard een artikel dat meldt dat vzw’s vanaf mei 2012 met aanbestedingen zullen moeten werken. Bij de Verenigde Verenigingen waren ze blijkbaar geschrokken – zo blijkt uit de reactie op hun website.

Een en ander moet wel genuanceerd worden, zo bleek onder meer uit een bericht op de website van VSDC en ook uit een persbericht uitgestuurd door de website vereniginginfo.be : “Uiteindelijk zal slechts een beperkt percentage van de vzw’s officiële overheidsopdrachten moeten uitschrijven voor aankopen. Het gaat dan om vzw’s meteen bepaalde overheidsinvloed.

Navraag via die LinkedIngroep Belgische Verenigingsprofessionals leverde ook een boeiende discussie over het onderwerp op.

Uit Zeppos #26 – 18/01/2012

Advertenties

TECH TIP – een app voor uw congres ?

Apps, kleine webapplicaties die vooral geliefd zijn bij Iphone en Ipad gebruikers, zijn niet meer weg te denken. Ook sectororganisaties beraden zich over het gebruik ervan. Naar aanleiding van het jaarcongres lanceerde VOKA een gratis app waarbij het mogelijk was om niet alleen het programma van het congres te raadplegen, maar ook de lijst van deelnemers, met daaraan gekoppeld de functionaliteit om met mekaar af te spreken via ‘private message’.

Zijn er nog voorbeelden ?

Vier Nederlandse brancheorganisaties peilen naar leercultuur van hun leden

Ondernemers kunnen door middel van een gratis “webscan” in slechts 7 minuten inzicht krijgen in de leercultuur binnen hun bedrijf. “De leercultuur van een bedrijf is de mate waarin een bedrijf zich blijft ontwikkelen. Dit omhelst de mate waarin werknemers worden bijgeschoold maar ook de manier waarop zij naar bijscholing kijken en ermee omgaan. Een sterke leercultuur is van belang zodat werknemer meer lol en uitdaging in hun werk krijgen, maar vooral zodat jouw bedrijf beter presteert. Het zorgt er immers voor dat een ondernemer werknemers breed en duurzaam in kan zetten. Hierdoor verhoogt de innovatiekracht en productiviteit in een onderneming en blijf je concurrentie voor.” Het bijzondere aan deze scan is dat het een ‘generieke’ toepassing betreft die op maat van de sectororganisatie aangepast wordt. Kwestie van niet telkens het warm water te hoeven uitvinden.

Link: http://www.mkbservicedesk.nl/5783/vier-brancheorganisaties-plaatsen.htm

Uit Zeppos #26 – 18/01/2012

Website van de EU Transparancy register

Een venster op Europa blijft belangrijk voor sectororganisaties en beroepsverenigingen. Om de kwaliteit van de interactie tussen die organisaties en de Europese instellingen te optimaliseren werd het Transparancy Register opgericht. Dit biedt elke burger inzicht op wie betrokken is bij het Europese beslissingsproces en op welke manier dit verloopt. Een gedragscode moet er overigens voor zorgen dat ‘lobbyisten’ zich aan bepaalde ethische spelregels houden. De website van het Transparancy Register bevat heel wat nuttige informatie over de problematiek van ‘belangenbehartiging’.

Link: http://europa.eu/transparency-register/index_nl.htm

Uit Zeppos #26 – 18/01/2012

Gelezen en goedgekeurd: Over mensen en organisaties

We vragen graag aandacht voor twee boeken waarbij de mens als drijvende factor binnen organisaties centraal staat.

The Networked Nonprofit

De boodschap van dit boek over hoe nonprofits (in dit geval vooral ‘charities’) moeten overleven in een door internet gedomineerde wereld, is heel eenvoudig:
“The gravitational pull of individual organizations to become bigger, more complex, and more risk averse puts them at odds with the simplicity and openness that powers social media. We believe that one important way for organizations to overcome these barriers is to break out of their lonely silos and embrace social media. By doing so they become connected with a larger ecosystem of organizations and individuals eager to help. These Networked Nonprofits work as social networks, not just in them.” Sociale media zorgen ervoor dat dergelijke genetwerkte organisaties dingen veranderen, niet alleen vanuit de complexiteit en de structuur van de organisatie, maar des te meer vanuit het individuele engagement van mensen die zich verbonden voelen met de organisatie. Het boek geeft heel wat concrete voorbeelden van hoe organisaties de dingen moeten aanpakken om ‘social change’ te faciliteren.

Humanize

Het boek Humanize van twee gerespecteerde auteurs over verenigingsmanagement in de VS vertrekt vanuit de vaststelling dat “As the Internet has become more central in our lives, we have begun to witness a revival of the importance of being human”. Dit heeft op de eerste plaats alles te maken met de ontwikkeling en het gebruik van social media, maar de auteurs hechten meer belang aan het element ‘social’ dan aan ‘media’.

“Although the social media revolution is based in technology, it is the very organic and human elements of being open, trustworthy, generative and courageous that provided its transformative power.”

Het boek verkent in detail op welke manier organisaties binnen dat kader beter en vooral menselijker kunnen worden. Op zijn minst een verfrissende kijk op ‘organisatiekunde’ en zeker voor beroeps- en sectororganisatie heel relevant.

The Networked Nonprofit, Beth Kanter, Allison H. Fine, ISBN 9780470547977

Humanize, Maddie Grant, Jamie Notter, ISBN 9780789741127

Uit Zeppos #26 – 18/01/2012

Quote: adaptieve strategie versus Shape the Future

Om op de fundamentele vraag van organisaties – hoe ga je om met de toegenomen onzekerheid van de omgeving waarbinnen organisaties opereren – een antwoord te bieden, ontwikkelde The Decision Group in Nederland hun Scenario 3.0 waaruit we deze definitie onthouden:
“Shape the Future: Door innovatie en snelle besluitvorming geven de vereniging en haar leden zelf vorm aan de toekomst en reduceren zijn daarmee het aantal onzekerheden. De vereniging is daarbij leidend voor de sector als geheel. In eerste instantie wordt dan soms voorbijgegaan aan (korte termijn) individuele belangen van leden. Maar op lange termijn profiteren alle leden van een sector die haar competitie een stap vooruit is. Leden zijn allereerst collega’s en dan pas concurrenten.”

Bron: VM december 2011

Uit Zeppos #26 – 18/01/2012