Onderzoek: samenwerkingsverbanden bij (leden)verenigingen

Een vereniging is geen eiland is het thema van het BSAE-jaarcongres op 16 november 2016. Niet toevallig als je merkt dat meer en meer organisaties actief en strategisch samenwerkingsverbanden aangaan met heel uiteenlopende partijen.

In de aanloop van het najaarscongres willen we nagaan met welke hindernissen en valkuilen men te maken krijgt bij het aangaan van samenwerkingen en wat het resultaat en de toegevoegde waarde van de samenwerkingen voor organisaties kan zijn.

BSAE heeft daarvoor een korte vragenlijst opgesteld, die vooral wil peilen naar de attitude van de organisatie ten aanzien van samenwerken en hoe zij het aangaan van samenwerkingen doorgaans ervaren.

Alvast bedankt om even de tijd te nemen om deze bevraging in te vullen!

Het BSAE-team

Nieuwe leden welkom heten: simpel, maar zo belangrijk

welkom

Nieuwe leden verwelkomen, het vraagt niet zoveel moeite, maar betekent zoveel voor hen.

Een simpel, maar sterk en efficiënt mailtje met individuele aanspreking doet al wonderen. Dat is een standaard actie die sowieso in je ‘onboarding’ plan zou moeten zitten.Vermeld hierin meteen nog eens de aankomende events en opleidingen en link nog eens door naar de voordelen waarvan ze gebruik kunnen maken. Laat ook weten wanneer jullie organisatie bereikbaar is om vragen te beantwoorden en laat contactgegevens na.

Maar je kan er ook wat meer tijd of creativiteit in stoppen. Wil je nieuwe leden meteen een extra boost geven om zich verder te engageren in de vereniging?

 • Geef hen extra aandacht in de nieuwsbrief van de vereniging
 • Verwelkom en bedank hen door een vermelding op Twitter of Facebook, link door naar hun webpagina, zij zijn blij met de extra aandacht en de andere leden weten meteen wie het nieuwe lid is
 • Kan je er echt wat meer tijd in investeren? Doe een kort interviewtje met het nieuwe lid om in het ledenmagazine of in de nieuwsbrief te verwerken.
 • Of bel hen gewoon even op om te peilen naar hun verwachtingen en te vragen hoe ze de organisatie leren kennen hebben.

Overtuigen en beïnvloeden: 6 tips die de verenigingsprofessional ook kan toepassen

overtuigenHeb jij op hotel ook al het kaartje gezien waarin de hoteluitbater vraagt om je handdoeken te hergebruiken? Het is één van de klassieke voorbeelden waarin jouw gedrag onbewust werd beïnvloed. De infographic ‘How to influence and persuade’ toont 6 voorbeelden uit het alledaagse leven waarin mensen worden beïnvloed.

Inspiratie genoeg voor de verenigingsprofessional die bestuurders, de ceo, voorzitter, leden of vrijwilligers wil overtuigen.

Top 10 vaardigheden voor de werkplek van morgen

Over welke capaciteiten moet je beschikken op de werkvloer van morgen? Karie Willyerd en Barbara Mistick stellen in het boek Sketch, how to future-proof yourself for tomorrow’s workplace een top tien van de meest gevraagde talenten op.

 1. Functionele expertise

Tim Brown, ceo van het ontwerpbureau IDEO werft mensen aan met T-shaped skills: “De verticale lijn van de letter T verwijst naar expertise in één domein.” Maar tegelijk adviseert hij je om ook bij te leren in subdomeinen.

 1. Emotionele intelligentie

De horizontale lijn van de letter T verwijst naar de gave om samen te werken over verschillende vakgebieden heen. En dat lukt alleen als je over een gezonde portie empathie beschikt. Het is belangrijk dat je je in de schoenen van collega’s kunt plaatsen. Daarnaast scoor je door emotionele intelligentie beter in interviews en navigeer je quasi probleemloos in de hiërarchie van je organisatie.

 1. Persoonlijke aanbeveling

Kan jij jezelf promoten zodat anderen graag met je willen samenwerken? Jezelf verkopen zonder dat het saai wordt, is een waar talent. Investeren in je netwerk en delen van leuke content horen hier zeker bij.

 1. Multiculturele kennis

Respecteer jij de cultuurverschillen op je werkvloer? Heb je goed contact met zowel de jongere als oudere generatie? En wat met je buitenlandse connecties? Ken jij de spelregels van de culturele diversiteit?

 1. Fanatieke scherpzinnigheid

Welke job je ook uitvoert, je bent een nerd. De gedachte “Ik ben niet zo technologisch aangelegd”, geldt niet meer. Om klaar te zijn voor de toekomst, moeten we allemaal de technologische toepassingen kennen. En vooral die in je werkveld.

 1. Virtuele samenwerking

Samenwerken met collega’s die op een andere locatie dan jou vertoeven is een must. Kan je een video conference call opzetten? Kan je introverte collega’s motiveren om tijdens een videogesprek het woord te nemen? Deel je vlot alle info over taal- en landgrenzen heen? Samen werken is belangrijk, maar zelfstandig werken nog meer. Want je collega zit niet altijd op de bureau naast jou.

 1. Ondernemer

Initiatief nemen, passie, innovatie en de durf om risico’s te nemen zijn felbegeerde vaardigheden. De eerste drie helpen je bij carrièrebeslissingen te nemen en de laatste om je loopbaan te verlengen.

 1. Creatieve probleemoplosser

Traditionele probleemoplossing volgt steeds hetzelfde patroon: je identificeert het probleem,vraagt advies aan medewerkers, verzamelt data, zoek mogelijke oplossingen om dan een uitkomst te vinden.

Een creatieve probleemoplosser past zich aan elke situatie aan. Een terugkeer van eerdere veronderstellingen en conclusies en het vermogen om obstakels te vermijden is een deel van creatieve probleemoplossing.

 1. Leiderschap

Blogs, commentaren op webartikels en video’s: de nieuwe leider communiceert online. Hij staat open voor commentaar, vragen en kritiek van een breed publiek. En dat vraagt een dikke huid voor de toekomstige leider.

 1. Veerkrachtig

Stuur je carrière zodat je kan groeien en gemotiveerd blijft. Levenslang leren, open zijn, effectief netwerken en veel ervaring opdoen is een must.

Nathanëlla Monsaert

Lees in de volgende editie van Community magazine over levenslang leren voor verenigingsprofessionals.

Marketing? Helemaal geen vuil woord voor de non-profit

Marketing in non-profit sector: een vuil woord? Helemaal niet,  de marketingoriëntatie van een leden(vereniging) is van cruciaal belang voor het realiseren van de missie. Zorgen voor een grotere naamsbekendheid voor je organisatie zorgt tot slot ook voor  een grotere geloofwaardigheid voor je organisatie.

Communiceer meerwaarde

Marketing is het afstemmen van vraag en aanbod op een bepaalde markt, door meerwaarde te creëren. En laat dat het nou zijn waar het ook rond draait bij (leden) verenigingen: het creëren van meerwaarde voor de leden. Een breed pallet aan voordelen (diensten/ producten/ netwerk) moet daarom gericht gecommuniceerd worden aan de (potentiële) leden en stakeholders.

Ken leden door en door

Om deze voordelen goed te kunnen ontwikkelen en te voldoen aan de nood aan meerwaarde voor de leden moet men als vereniging de leden door en door kennen. Speel in op wat ze verwachten van de vereniging, stuur de vereniging naargelang hun noden en wensen en communiceer dit ook duidelijk naar de buitenwereld toe.

Zet de autoriteit van je vereniging in

Als belangenorganisatie of ledenorganisatie heeft men hopen belangrijke, autoritaire informatie in handen. Dat is een bron aan waardevolle marketing die je in handen hebt. Speel de content uit die je in huis hebt. Je kan vanzelfsprekend niet gelijk wat aan niet-leden prijsgeven, maar wees niet bang om content vrij te geven.

Volg je marketingacties op

Stel je doelen voor ogen met je marketingacties en meet deze ook (percentage leden meer die je wil aantrekken, aantal aanwezigen dat je wil halen op evenementen of opleidingen, omzet …).

Wil je meer weten over hoe je naar deze doelen kan toe werken via verschillende kanalen zoals direct mail, elektronische communicatie, website, sociale media, advertenties, video, … ? Dan weet Peter Desmyttere, marketing- en communicatie-expert raad. Hij komt op 24 juni 2016 voor BSAE Academy, het lerend netwerk voor verenigingsprofessionals, een toelichting geven over marketing, specifiek gericht op ledenverenigingen.

Topideeën om content te innoveren

Bert Van Loon, een internationale spreker en expert in Content Marketing, gaf tijdens de Expert Briefings op de Associations World Congress in Berlijn van 10-12 april 2016 tips om content te innoveren.

Dit zijn zijn top tips voor het creëren en innoveren van content binnen ledenorganisaties. Zijn Vitamine C(ontent):

 1. Schrijf de redactionele ‘mission statement’ uit
 2. Ontwikkel ‘member persona‘ (Persona zijn gedetailleerde archetypische persoonsbeschrijvingen van typische leden van een doelgroep)
 3. Schrijf de ‘member journey’ uit – Schrijf uit welke weg leden afleggen in de verschillende stadia van het lid worden, over lid zijn, tot opvolging van leden die afhaken
 4. Ga na wat de OH!-factor in je content is. (Is er geen Oh-factor? Dan laat je de content beter weg)
 5. Tel de Calls To Action: denk na over wat je wil dat de lezer doet na het lezen van je content
 6. Meet het leesbereik van je content. Durf de slechtste 10% van je content te schrappen, zet in op de 10% content die het beste scoort. Bouw daar op verder.
 7. Breek lange stukken content op in kleinere stukken. De aandachtsspanne van de (web)lezer is bijzonder kort geworden. De ultieme tip is nog steeds: kill your darlings. Durf te schrappen!