Verslag van de BSAE-meetup op 7 juni in Antwerpen

Hoewel het niet de finaliteit is van de meetups om tot een ‘verslag’ te komen, wil ik op vraag van velen toch nog even de grote lijnen die uit het interactieve overleg zijn gekomen oplijsten: de hamvraag van de middag was over welke inkomsten de vereniging beschikt. Hierbij werden op de eerste plaats diverse mogelijkheden inzake lidgeld bekeken: een hoge bijdrage waar tegenover veel gratis diensten staan, of een minimale bijdrage waardoor diverse ‘diensten’ apart verrekend kunnen worden. Wat die diensten betreft ging het niet alleen om een generiek vast pakket, maar ook over diensten op maat van de vraag van één lid. Daarnaast blijken er in de praktijk ook heel wat andere mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Uiteraard op de eerste plaats via sponsoring of advertenties, maar ook door het aangaan van partnerships met leveranciers die én een financieel ledenvoordeel bieden én een retributie voor de organisatie opleveren. Transparantie over deze regelingen is hierbij voor alle partijen (partners en vooral de leden) heel belangrijk – de organisatie mag niet de indruk wekken ‘op de rug’ van de leden geld te verdienen. Hoewel de retributie naar de vereniging een billijke vergoeding is voor de geleverde diensten, nl. het onderhandelen voor alle leden samen, moet hier duidelijk een win gevoel bij de leden primeren. Hoewel de fondsenwerving bij de verschillende deelnemers sterk verschilde, bv. gaande van 20 tot 100 procent afhankelijk zijn van lidgelden, bleek uit de bijdragen van de deelnemers in elk geval dat verenigingsprofessionals grote creativiteit aan de dag leggen om ledenbinding en inkomsten harmonieus met mekaar te laten rijmen.

Bij wijze van achtergrondliteratuur werden twee Engelstalige artikels meegedeeld: één over het ‘gratis’ lidmaatschap en één over sponsoring (zie de links hieronder).

Wie nog een terugblik wil op de BSAE-meetup tijdens EMIF eerder dit jaar, kan het verslag lezen in de nieuwsbrief 38 van BBT Online en op vraag van de Nederlandse zustervereniging VPN werd in het Nederlandse tijdschrift VM eveneens een verslag opgenomen.

Free http://blogs.asaecenter.org/Acronym/2010/04/examples_of_free.html

Sponsoring (pdf) http://www.esae.org/articles/2011_04_02.pdf

BBTOnline http://www.bbtonline.eu/newsletter/take38/index.html

VM juni 2011 (pdf) http://www.bsae.be

 Uit Zeppos #21 – 14/09/2011

Advertenties

Verslag ASAE Annual Conference 2011 in St.Louis

Het jaarcongres van de Amerikaanse vereniging van verenigingsprofessionals (ASAE) mocht deze zomer opnieuw meer dan 4000 professionals ontvangen in St.Louis. Wie nog even door de handouts (slides/pdfs) van de vele sessies wil gaan kan dit via de link hieronder.

Link http://www.asaeannualmeeting.org/handouts.cfm

 Uit Zeppos #21 – 14/09/2011

Verslag Association Congress 2011 in Londen

Deze zomer vond in Londen een internationaal congres voor verenigingsprofessionals plaats. Enkele titels van presentaties (slides/video) die nu on line te vinden zijn:

  • Growing Revenues through Publishing – Enhancing sales of association information
  • Re:member – New Trends in Professional Membership Communication
  • Social Media – Threat or Promise?

Een persoonlijk verslag van een Nederlandse collega (Thérèse de Bijl) vindt u op de blog van S2B.nl.

Link (presentatiepagina) http://www.associationcongress.com/?page=media

Link (S2B-blog) http://www.s2b.nl/blog/?blogId=a5d76b26-4238-4a20-a305-47cd5117dc7e 

 Uit Zeppos #21 – 14/09/2011

Inzicht in social CRM

Maddi Grant en Lindy Dreyer van SocialFish publiceren een interessante whitepaper over social CRM met aandacht voor de aanpak van social CRM en met twaalf ‘use cases’ om met succes social CRM toe te passen. Social CRM mag overigens niet verward worden met of verengd tot het gebruik van social media als twitter en Facebook. Social media zijn slechts de instrumenten van social CRM, dat zich beweegt op vijf domeinen:

  • monitoring and responding
  • social profile mapping
  • outreach and lead generation
  • community management
  • content creation and curation

De whitepaper kan gratis gedownload worden via de website van SocialFish.

Link: http://www.socialfish.org/whitepaper

Uit Zeppos #21 – 14/09/2011

Duitse vereniging van verenigingsprofessionals

Wie graag buurtje-leen doet, kan in Duitsland terecht bij DGVM, Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement, opgericht in 1996 en met als bedoeling Duitse het professionalisme van verenigingsmanagement te bevorderen bij de meer dan 14000 organisaties met professioneel management. Daarnaast zijn er nog meer dan een half miljoen verenigingen (meer in het domein van sport en recreatie) zonder professionele bestaffing. Er is ook een Engelstalige brochure beschikbaar.
Brochure (pdf) http://www.dgvm.de/files/pdf/German_Society_for_Association_Management_profile.pdf
Link Website: http://www.dgvm.de

Uit Zeppos #21 – 14/09/2011